Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze „GÓRTECH” Sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie i wdrożenie koncepcji nowych produktów wytworzonych na bazie aktywowanego diatomitu, przeznaczonych do wykorzystania w branży drobiarskiej.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 1 oś priorytetowa – „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”, Typ projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr projektu: RPMP.01.02.03-12-0085/21

Dofinansowanie: 42 4192,50 zł

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest opracowanie i zaoferowanie na rynku krajowym i międzynarodowym nowej gamy granulowanych produktów diatomitowych dedykowanych dla branży hodowców drobiu, zarówno w dużych fermach zawodowych, jak i małych gospodarstwach (w tym ekologicznych).

CENTRALA

 • Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze GÓRTECH Sp. z o.o.
  ul. Galicyjska 1 lok 43B
  31-586 Kraków

 • Krzysztof Smoroń – prezes zarządu

 • tel. +48 604 786 160

 • email: k.smoron@diato.pl

BIURO HANDLOWE

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

 • Kopalnia Diatomitu wraz z Zakładem Przeróbczym
  Jawornik Ruski 48
  37-751 Jawornik Ruski
  pow. przemyski

 • Zbigniew Urban – dyrektor zakładu
 • tel. 16 672 50 50

Odbiór produktów z magazynu

Istnieje możliwość odbioru materiałów po wcześniejszym umówieniu się, magazyny znajdziesz tu: