Kim jesteśmy

Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze „GÓRTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097646, NIP 6770046596.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej: biuro[at]diato.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 604 786 160

Adres naszej strony internetowej to: www.diato.pl.

Jakie dane zbieramy i dlaczego

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) realizacji przez nas usług strony internetowej – w tym celu przetwarzamy takiej informacje jak:  adres IP, informacje o plikach cookies, dane przeglądarki internetowej z której Pani/Pan korzysta, dane dotyczące aktywności na naszej stronie internetowej, dane dotyczące sesji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także dane dotyczące geolokalizacji – tylko jeśli użytkownik wyraził na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

2) załatwienia sprawy lub udzielenia Państwu odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie przesłane do nas za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub w ramach wysłanej nam wiadomości e-mail – na podstawie udzielonej nam przez Państwa zgody wyrażonej poprzez wyraźnie działanie potwierdzające polegające na wysłaniu do nas wiadomości oraz podanie swoich danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

3) przesłania Państwu informacji marketingowej – jeżeli jest to konieczne w celu skutecznego załatwienia sprawy wynikającej z Państwa zgłoszenia w formularzu kontaktowym lub w ramach wysłanej nam wiadomości e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),

4) przesyłania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną, marketingu bezpośredniego za pomocą kontaktu telefonicznego, organizowania kampanii promocyjnych i innych akcji marketingowych – wyłącznie na podstawie wyrażonej nam zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

5) prowadzenia analiz jakości świadczonych przez nas usług w celu poprawy ich funkcjonalności oraz prowadzenia statystyk korzystania z naszej strony internetowej, za pomocą plików cookies, adresów IP, danych dot. przeglądarki internetowej, aktywności na stronach www oraz sesji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania – bez podania danych osobowych nie będzie możliwa jego realizacja.

Z kim dzielimy się danymi

W zależności od celu przetwarzania Państwa danych, odbiorcami mogą być:

1) Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa np. gdy wystawimy Państwu fakturę,

2) Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, usług księgowych, kadrowo-płacowych, prawnych i doradczych, podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi marketingowe lub hostingu strony internetowej, a także innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem,

3) Naszym partnerom,  z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zależny od celu ich przetwarzania:

1) do czasu zakończenia korzystania przez Panią/Pana z naszej strony internetowej – w przypadku realizacji usług strony internetowej,

2) przez okres 3 miesięcy w przypadku udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy wynikającej z formularza kontaktowego, przesłanej nam wiadomości e-mail lub dla celów statystycznych,

3) do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody.

Jakie masz prawa do swoich danych

Zgodnie z rozporządzeniem RODO przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Realizację praw umożliwiamy za wykorzystaniem kontaktu wskazanego w sekcji Kim jesteśmy. Realizacja Państwa praw będzie realizowana ze szczególną uwagą, a o podjętych działaniach zostaniesz poinformowany niezwłocznie, lecz nie później w ciągu jednego miesiąca.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Czy stosujemy automatyczne podejmowanie decyzji?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.