-Projekt-

Opracowanie i demonstracja technologii wytwarzania wysoko efektywnych sorbentów na baziediatomitu oraz wypełniaczy diatomitowych

Projekt

O projekcie

Projekt pt. „Opracowanie i demonstracja technologii wytwarzania wysoko efektywnych sorbentów na baziediatomitu oraz wypełniaczy diatomitowych” to wspólne przedsięwzięcie SPG Górtech Sp. Z o.o. oraz Politechniki Krakowskiej. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwietniu 2021 roku rozpoczęły się prace mające na celu określenie parametrów obróbki surowca i innowacyjnej technologii wytwarzania sorbentów diatomitowych o chłonności substancji ropopochodnych przewyższającej 130%. 

Połączenie sił biznesu i nauki ma przełożyć się na innowację produktową i procesową w postaci wytwarzania wysokoefektywnego sorbentu i dodatków funkcyjnych m.in. dla farb i asortymentu chemii budowlanej o niemożliwych do osiągnięcia wcześniej parametrach. 

Dofinansowanie projektu

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1, poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

Wartość projektu: 7 303 013,02 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 050 343,75 PLN

Artykuły o projekcie

Planowane efekty:

 • Wysoko efektywny sorbent do pochłaniania substancji ropopochodnych (o chłonności ponad 130%)

 • Innowacyjna instalacja pilotażowa do kalcynacji z systemem odzysku ciepła i wykorzystaniem go w procesie suszenia minerału

 • Produkt w postaci wypełniacza do przemysłu farbiarskiego i chemii budowlanej (w tym geopolimerów)

Galeria zdjęć

CENTRALA

 • Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze GÓRTECH Sp. z o.o.
  ul. Galicyjska 1 lok 43B
  31-586 Kraków

 • Krzysztof Smoroń – prezes zarządu

 • tel. +48 604 786 160

 • email: k.smoron@diato.pl

BIURO HANDLOWE

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

 • Kopalnia Diatomitu wraz z Zakładem Przeróbczym
  Jawornik Ruski 48
  37-751 Jawornik Ruski
  pow. przemyski

 • Zbigniew Urban – dyrektor zakładu
 • tel. 16 672 50 50

Odbiór produktów z magazynu

Istnieje możliwość odbioru materiałów po wcześniejszym umówieniu się, magazyny znajdziesz tu: