DIATO

Właścicielem marki DIATO jest Górtech Sp. z o.o.

Projekt

Cele projektu: Celem projektu będzie opracowanie ekologicznej metody produkcji (określenie parametrów obróbki surowca i innowacyjnej technologii) innowacyjnych sorbentów diatomitowych o chłonności substancji ropopochodnych przewyższającej 130% (innowacja produktowa i procesowa). Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Górniczego Górtech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Politechniki Krakowskiej.

 

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu jedyna w Polsce kopalnia diatomitu będzie wytwarzała wysokoefektywne sorbenty i dodatki funkcyjne m.in. dla farb i asortymentu chemii budowlanej o niemożliwych do osiągnięcia wcześniej parametrach.

Wartość projektu: 7 303 013,02 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 050 343,75 PLN

CENTRALA

 • Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze GÓRTECH Sp. z o.o.
  ul. Wielicka 50
  30-552 Kraków

 • Krzysztof Smoroń – prezes zarządu

 • tel. +48 604 786 160

 • email: k.smoron@diato.pl

BIURO HANDLOWE

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

 • Kopalnia Diatomitu wraz z Zakładem Przeróbczym
  w Jaworniku Ruskim
  37-751 Żohatyn

 • Zbigniew Urban – dyrektor zakładu
 • tel. 16 672 50 50