DIATO

Właścicielem marki DIATO jest Górtech Sp. z o.o.

-Projekt-

Opracowanie i demonstracja technologii wytwarzania wysoko efektywnych sorbentów na baziediatomitu oraz wypełniaczy diatomitowych

Projekt

O projekcie

Projekt pt. „Opracowanie i demonstracja technologii wytwarzania wysoko efektywnych sorbentów na baziediatomitu oraz wypełniaczy diatomitowych” to wspólne przedsięwzięcie SPG Górtech Sp. Z o.o. oraz Politechniki Krakowskiej. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwietniu 2021 roku rozpoczęły się prace mające na celu określenie parametrów obróbki surowca i innowacyjnej technologii wytwarzania sorbentów diatomitowych o chłonności substancji ropopochodnych przewyższającej 130%. 

Połączenie sił biznesu i nauki ma przełożyć się na innowację produktową i procesową w postaci wytwarzania wysokoefektywnego sorbentu i dodatków funkcyjnych m.in. dla farb i asortymentu chemii budowlanej o niemożliwych do osiągnięcia wcześniej parametrach. 

Dofinansowanie projektu

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1, poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

Wartość projektu: 7 303 013,02 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 050 343,75 PLN

Artykuły o projekcie

Gdzie można stosować?

 • na drogach, ulicach, chodnikach, na torowiskach

 • stacjach benzynowych, w bazach paliwowych

 • w halach fabrycznych, halach garażowych, w garażach

 • na innych nawierzchniach stałych, na których wystąpiły rozlewiska substancji ropopochodnych

Cechy

 • całkowicie niepalny

 • nieszkodliwy dla zdrowia

 • bezzapachowy

Jak stosować ten produkt?

To banalnie proste. Sorbent DIATO należy rozsypać w miejscu rozlania substancji ropopochodnej i odczekać kilka minut aż sorbent wchłonie substancję ropochodną. Następnie zużyty granulat trzeba zamieść i można go wyrzucić. Dla uzyskania lepszego efektu czynność można powtórzyć używając mniejszej ilości preparatu. Jest to preparat ekologiczny, gdyż do jego produkcji używa się naturalnych surowców.

Ekologiczny i ekonomiczny

Diato jest produktem naturalnym, nieszkodliwym dla środowiska. Do produkcji nie używa
się żadnych dodatków chemicznych. Po wchłonięciu rozlanej substancji jest ona trwale wiązana w granulkach.

Normy i bezpieczeństwo

 • świadectwo CNBOP nr 3392/2018

 • produkowany zgodnie z polską normą BN-91/0568-01

 • posiada atest PZH z Warszawy ? HK/HT-2984/2015 dopuszczający produkt do stosowania bez ograniczeń higienicznych 

 • ma atest PZH z zakresu higieny radiacyjnej HR/B/34/2005

 • został zakwalifikowany, stosownie do Ustawy o Odpadach z dnia 27.04.2001 r., do grupy odpadów nr 15.02.03 (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne)

Materiały do pobrania

KARTA CHARAKTERYSTYKI
ATEST NIZP-PZH DIATO
Świadectwo CNBOP – Diato plus
Karta charakterystyki – Diato Plus

CENTRALA

 • Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze GÓRTECH Sp. z o.o.
  ul. Wielicka 50
  30-552 Kraków

 • Krzysztof Smoroń – prezes zarządu

 • tel. +48 604 786 160

 • email: k.smoron@diato.pl

BIURO HANDLOWE

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

 • Kopalnia Diatomitu wraz z Zakładem Przeróbczym
  w Jaworniku Ruskim
  37-751 Żohatyn

 • Zbigniew Urban – dyrektor zakładu
 • tel. 16 672 50 50

Odbiór produktów z magazynu

Istnieje możliwość odbioru materiałów po wcześniejszym umówieniu się, magazyny znajdziesz tu: