DIATO

Właścicielem marki DIATO jest Górtech Sp. z o.o.

Gdzie można stosować?

 • na drogach, ulicach, chodnikach, na torowiskach

 • stacjach benzynowych, w bazach paliwowych

 • w halach fabrycznych, halach garażowych, w garażach

 • na innych nawierzchniach stałych, na których wystąpiły rozlewiska substancji ropopochodnych

Cechy

 • całkowicie niepalny

 • nieszkodliwy dla zdrowia

 • bezzapachowy

 • może być składowany na wysypiskach komunalnych i przemysłowych

1 TONA DIATO

pochłania 270 l ropy naftowej lub 300 l powszechnie stosowanych olejów mineralnych.

Dzięki odpowiedniej obróbce termicznej i optymalnemu uziarnieniu, DIATO posiada 4-krotnie podwyższone zdolności pochłaniające.

Jak stosować ten produkt?

To banalnie proste. Sorbent DIATO należy rozsypać w miejscu rozlania substancji ropopochodnej i odczekać kilka minut aż sorbent wchłonie substancję ropochodną. Następnie zużyty granulat trzeba zamieść i można go wyrzucić. Dla uzyskania lepszego efektu czynność można powtórzyć używając mniejszej ilości preparatu. Jest to preparat ekologiczny, również z uwagi na fakt, że Zużyty granulat można regenerować poprzez odwirowanie, co umożliwi jego ponowne użycie lub spalenie.

Ekologiczny i ekonomiczny

Diato jest produktem naturalnym, nieszkodliwym dla środowiska.
Zużyty granulat można regenerować poprzez odwirowanie, co umożliwia jego ponowne użycie lub spalenie

Normy i bezpieczeństwo

 • produkowany zgodnie z polską normą BN-91/0568-01

 • posiada atest PZH z Warszawy ? HK/HT-2984/2015 dopuszczający produkt do stosowania bez ograniczeń higienicznych 

 • ma atest PZH z zakresu higieny radiacyjnej HR/B/34/2005

 • został zakwalifikowany, stosownie do Ustawy o Odpadach z dnia 27.04.2001 r., do grupy odpadów nr 15.02.03 (sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne), co czyni go produktem, nadającym się do składowania na wysypiskach komunalnych i przemysłowych.

Materiały do pobrania

KARTA CHARAKTERYSTYKI
ATEST NIZP-PZH DIATO
Świadectwo CNBOP – Diato plus
Karta charakterystyki – Diato Plus

CENTRALA

 • Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze ?GÓRTECH? Sp. z o.o.
  ul. Wielicka 50
  30-552 Kraków

 • Krzysztof Smoroń – prezes zarządu

 • tel. +48 604 786 160

 • email: k.smoron@diato.pl

BIURO HANDLOWE

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

 • Kopalnia Diatomitu wraz z Zakładem Przeróbczym
  w Jaworniku Ruskim
  37-751 Żohatyn

 • Zbigniew Urban – dyrektor zakładu
  tel. 16 672 50 50

Odbiór produktów z magazynu

Istnieje możliwość odbioru materiałów po wcześniejszym umówieniu się, magazyny znajdziesz tu: